Stacja Meteo Warszawa

Wiatromierz LB-746Nasza stacja jest obiektem demonstracyjnym, który powstał by prezentować możliwości przyrządów pomiarowych. Większość z nich jest produkowana przez naszą firmę.

Stacja jest zamontowana na terenie firmy, na pograniczu Warszawy i Reguł. Zbierane dane są reprezentatywne dla południowej części Warszawy, Reguł, Piastowa, Pruszkowa, Michałowic.

Stacja działa od 1999 roku, w tym czasie była rozbudowywana i udoskonalana. Dane zebrane w tym czasie posłużyły w wielu publikacjach naukowych i technicznych.

Bazując na rozwiązaniach opracowanych dla naszej stacji, na terenie kraju zamontowaliśmy kilkadziesiąt podobnych wykorzystywanych przez przemysł, w badanich naukowych a także jako obiekty informacyjne i reklamowe.

Pozycja stacji: 52°1053“N 20°5213“E (stacja na mapie google)

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna

Stacja Meteo: www.meteo.waw.pl
Producent: LAB-EL Elektronika Laboratoryjna