Warunki korzystania z numerycznych danych meteo

Uprzejmie informujemy, że dane numeryczne (w postaci plików .txt albo .csv) z internetowych stacji meteorologicznych Warszawa, Podkowa i Karpacz są dostępne odpłatnie. Roczny abonament dostępu do danych pozwala na pobieranie aktualnych i archiwalnych danych numerycznych. Abonament wykupuje się dla każdej ze stacji oddzielnie. Zakres i kompletność danych pomiarowych dla każdej ze stacji można ocenić przed zakupem na podstawie wykresów dostępnych na stronie www stacji, nie gwarantujemy pełnej kompletności, ani ciągłości.

Roczny abonament dostępu kosztuje 300 zł + 23% VAT.

Pobranych w/w danych numerycznych nie wolno odstępować (nieodpłatnie lub odpłatnie) innym osobom fizycznym lub prawnym. Dane można wykorzystywać w dowolnych opracowaniach, publikacjach, pracach dyplomowych, rozprawach, badaniach, projektach, studiach, itp. – bez konieczności podawania źródła tych danych. Zamówienia z niezbędnymi danymi do faktury proszę przesyłać na adres info@label.pl wraz z podaniem danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osoby odpowiedzialnej za pobieranie danych. Po otrzymaniu płatności za fakturę na ten adres e-mail prześlemy informację o sposobie dostępu do danych.

Nieodpłatne korzystanie z danych

Aby poznać zasady nieodpłatnego korzystania z danych meteo proszę przeczytać Zasady bezpłatnego korzystania z danych meteo.