Stacja Meteo w MPEC – Konin Sp. z o.o.

Opis stacji

MPEC Konin

 MPEC Konin

Stacja Meteo zabudowana w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – KONIN Sp. z o.o. jest systemem posiadającym możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii sieciowej
w upublicznianiu danych pomiarowych. Stacja zbudowana jest w oparciu o produkowane w większości przez firmę LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j.  czujniki parametrów klimatu, nowoczesne elektroniczne mierniki o wysokiej niezawodności i dobrych parametrach metrologicznych

Stacja zlokalizowana jest w siedzibie Działu Eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Kotłowej 1 w Koninie (pozycja stacji: 52°1347“N 18°1516“E).

Wykorzystywana jest m.in. do regulacji temperatury w systemie ciepłowniczym miasta Konina
w okresie sezonu grzewczego. Nie można jej jednak traktować jako urządzenie służące do prognozowania, a jedynie do podglądu bieżących parametrów pogody

W skład stacji wchodzą:

Mierzone bezpośrednio bądź wyliczane są następujące parametry

 • Temperatura powietrza – mierzona bezpośrednio przy pomocy termohigrometru
 • Wilgotność względna powietrza – mierzona bezpośrednio przy pomocy termohigrometru
 • Ciśnienie atmosferyczne – mierzone bezpośrednio przy pomocy barometru
 • Ciśnienie zredukowane  – przy znajomości rzeczywistego ciśnienia, temperatury powietrza i wysokości n.p.m. miejsca w którym następuje pomiar można wyznaczyć ciśnienie, które występowałoby w tych samych warunkach otoczenia na poziomie morza
 • Temperatura odczuwalna  – temperatura odczuwana przez człowieka przy określonej temperaturze otoczenia w obecności wiatru
 • Temperatura punktu rosy – temperatura, do której powietrze o określonej zawartości wilgoci musi zostać schłodzone, aby wystąpił efekt nasycenia (parą wodną) – wyliczana jest na podstawie aktualnej wartości temperatury i wilgotności względnej
 • Prędkość wiatru – mierzona bezpośrednio przy pomocy wiatromierza
 • Prędkość wiatru w porywie – określana jako maksymalna, na przestrzeni ostatnich 10 minut, wartość prędkości chwilowej wiatru
 • Kierunek wiatru – mierzony bezpośrednio przy pomocy wiatromierza
 • Promieniowanie słoneczne – mierzone bezpośrednio przy pomocy piranometru
 • Usłonecznienie – jest to czas, w którym moc promieniowania słonecznego była większa
  niż 120 W/m2
 • Opad atmosferyczny – mierzony przy pomocy deszczomierza, rozdzielczość pomiaru wynosi
  0.1 mm,
 • Temperatury ekstremalne – temperatury minimalne i maksymalne dla powietrza i przygruntowe, wyświetlane jako 4 zestawy temperatur ekstremalnych:
  • dla przedziału czasu 6-18 GMT
  • dla przedziału czasu 18-6 GMT
  • dla bieżącej doby 0-24 GMT
  • dla ubiegłej doby 0-24 GMT