Stacja Meteo Podkowa Leśna

Stacja Meteo Podkowa Leśna - pomiary Meteo on-line Podkowa Leśna Stacja Meteo Podkowa Leśna - pomiary Historia pomiarów Podkowa Leśna

Podkowa Leśna

Podkowa Leśna jest Miastem – Ogrodem położonym 25 km na południowy zachód od Warszawy na Równinie Łowicko – Błońskiej, na terenie Lasów Młochowskich, z których do dziś przetrwała tylko część położona na północ od Młochowa, między Nadarzynem i Podkową. Lasy otaczają miasto z trzech stron: od wschodu, południa i zachodu. Pomimo, iż Podkowa Leśna leży blisko aglomeracji warszawskiej, w lasach zachowały się skupiska starodrzewu oraz wiele gatunków zwierząt i roślin.

Podkowa Leśna jest atrakcyjnym celem kilkugodzinnych lub całodniowych wycieczek za miasto dla spragnionych świeżego powietrza, dla miłośników przyrody, a także dla osób zainteresowanych przeszłością.

W naturalnym, leśnym otoczeniu powstało tu w latach dwudziestych unikalne osiedle, które od początku swego istnienia ściąga wiele znanych postaci z życia kulturalnego, naukowego i politycznego. Architektura Podkowy Leśnej daje niepowtarzalną okazję poznania stylów i mód w przedwojennym, ale także i we współczesnym budownictwie domów jednorodzinnych i większych obiektów, takich jak kościół pod wezwaniem Św. Krzysztofa, budynek stacji kolejki WKD Podkowa Leśna Główna i dawny Klub Sportowy (kasyno) w parku.

W zachowanych wnętrzach domu Iwaszkiewiczów w Stawisku odbywają się koncerty, wykłady, wystawy.

W pobliżu znajduje się centrum folklorystyczne Matecznik Mazowsze w Karolinie, siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “Mazowsze”, ze wspaniałą salą widowiskową i licznymi imprezami.

Walory naturalne tego terenu, czyste, świeże powietrze i osłona przed południowo – wschodnimi wiatrami – już ponad 80 lat temu przesądziły o lokalizacji pierwszego w Polsce miasta – ogrodu.

W poszyciu leśnym spotyka się jagody i wiele gatunków rzadkich kwiatów leśnych.

Żyją tu lisy, zające, kuny leśne i wiele ptaków, wśród nich także sójki, synogarlice, gołębie grzywacze, a na obrzeżach kuropatwy i bażanty.

Na podstawie: http://www.podkowalesna.pl/