Zasady bezpłatnego korzystania z danych meteo

Ponizsze zasady dotyczą stron stacji:

  • Meteo Warszawa
  • Meteo Urwitałt
  • Meteo Karpacz
  • Meteo Narwiański Park Narodowy
  • Meteo SGGW Warszawa
  • Meteo Gdańsk
  • Meteo Konin
  • Meteo Podkowa Leśna
  • Meteo Brenna

Z danych graficznych (wykresów) oraz bieżących pomiarów prezentowanych w internecie na stronach meteo można korzystać nieodpłatnie, ale w przypadku wykorzystywania ich w jakichkolwiek opracowaniach, publikacjach, pracach dyplomowych, rozprawach, badaniach, projektach, studiach, pracach itp., należy koniecznie podać źródło tych danych, a wiec minimum nazwę własciciela stacji oraz adres internetowy stacji. Dla poszczególnych stacji będzie to:

Źródło danych LAB-EL www.meteo.waw.pl
Źródło danych Stacja Terenowa Wydz. Biologii UW w Urwitałcie mazury.meteo.com.pl
Źródło danych LAB-EL karpacz.meteo.com.pl
Źródło danych Narwiański Park Narodowy meteo.npn.pl
Źródło danych SGGW Warszawa sggw.meteo.waw.pl
Źródło danych LAB-EL gdansk.meteo.com.pl
Źródło danych MPEC-Konin mpec-konin.meteo.com.pl
Źródło danych LAB-EL podkowa.meteo.com.pl
Źródło danych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych brenna.meteo.com.pl

Jeśli opracowanie w którym wykorzystywane są dane meteo stworzono jako dokument hipertekstowy umożliwiający wstawienie aktywnego odnośnika, to adres internetowy stacji meteo powinien być aktywnym odnośnikim do odpowiedniej stacji meteo. Przez aktywny odnośnik rozumie się tu taki odnośnik, który pozwoli na przejście na strone stacji po ‘kliknieciu’ w niego w przeglądarce www, bądź wykonaniu analogicznej operacji. Odnośnik nie może być w żaden sposób maskowany przed wykryciem bądź zliczeniem przez wyszukiwarki sieciowe (np. Google) przez np. ustawienie atrybutu ‘nofollow’.

Dostęp do danych numerycznych

Aby poznać zasady odpłatnego korzystania z danych Meteo Warszawa proszę przeczytać Warunki korzystania z numerycznych danych meteo.