Opis stacji Meteo Gdańsk

neptunStacja terenowa Laboratorium Wzorcującego firmy Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o.

Stacja jest obiektem, który powstał przy współpracy z naszym Partnerem firmą LAB-EL Elektronika Laboratoryjna. By zaprezentować możliwości produkcyjne przyrządów pomiarowych Polskiego Producenta, a także by promować nasze laboratorium w zakresie wzorcowań przyrządów pomiarowych, między innymi do pomiaru warunków środowiskowych.

Stacja jest zamontowana na dachu naszego budynku biurowego mieszczącego się w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz. Zbiera ona dane reprezentatywne dla naszej i przyległych jej dzielnic miasta tj. Morena, czy Suchanino.

Uruchomienie naszej stacji nastąpiło z dniem 1 czerwca 2013r. Liczymy, że zbierane przez nią dane posłużą Państwu, zarówno w codziennej chęci uzyskania wiarygodnych informacji o stanie pogody, ale również do publikacji naukowych lub technicznych.

Pozycja stacji: 54°2108“N 18°3337“E

Stacja zbudowana jest w oparciu o moduł zbierania danych LB-487 do którego przyłączono następujące czujniki:

Dzięki tym urządzeniom mierzone i wyliczane są następujące parametry:

  • Temperatura powietrza
  • Wilgotność względna powietrza
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Znormalizowane ciśnienie atmosferyczne – przy znajomości rzeczywistego ciśnienia, temperatury i wysokości n.p.m. miejsca w którym następuje pomiar można wyznaczyć ciśnienie, które występowałoby w tych samych warunkach otoczenia na poziomie morza
  • Promieniowanie słoneczne – czujnik LB-900 wyposażony jest w fotodiodę czułą na pasmo widzialne został wywzorcowany w taki sposób, aby jego wyniki pomiaru pokrywały się ze wskazaniem wzorcowego SP Lite.
  • Opad atmosferyczny- mierzony przy pomocy deszczomierza którego rozdzielczość pomiaru wynosi 0,1 mm, opad podawany jest za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 godziny poprzedzające bieżącą chwilę.