Gdańskie Usługi Metrologiczne

Gdańskie Usługi Metrologiczne - logo

Firma Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. została powołana z dniem 30 marca 2006 roku.

Zakres działalności firmy, to przede wszystkim „badania i ekspertyzy techniczne” skierowane na sprawdzanie, kalibrację i wzorcowanie przyrządów pomiarowych.

Usługi te świadczymy na terenie całego kraju, poprzez bezpośredni dojazd do klienta lub bezpieczną przesyłkę przyrządów podawanych kontroli metrologicznej do siedziby Naszego Laboratorium.

Dział Serwisu naszej firmy zajmuję się kompleksową obsługą wag w zakresie ich naprawy, przeglądów technicznych, konserwacji i kalibracji. Przygotowuje również wagi do legalizacji oraz zapewnia kompleksowe zabezpieczenie techniczne i logistyczne procesu legalizacji.

Wykonujemy również wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych:

  • Termometry i Termo-higrometry
  • Stacje pogodowe
  • Przyrządy do pomiaru długości i kąta m.in. suwmiarki, mikrometry przymiary zwijane, drogomierze
  • Bazy drogowe i odcinki pomiarowe
  • Wzorce masy
  • Przyrządy do pomiaru siły

Od 2013r. dzięki współpracy z producentami urządzeń, prowadzimy również sprzedaż takich produktów jak:

  • Wagi
  • Wzorce masy
  • Termometry i Termo-higrometry

Posiadamy również własną wypożyczalnię wzorców masy od 1g do 25kg, a także współpracujemy w zakresie wypożyczeń dużych wzorców masy i wagonów tarowych z większością wypożyczalni znajdujących się na ternie naszego kraju.

Do naszych najważniejszych i ugruntowanych wartości zaliczamy rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność oraz partnerski stosunek do klientów i pracowników. Wartości te przejawiają się we wszystkich naszych działaniach oraz są podstawą w umacnianiu wizerunku kompetentnego i wiarygodnego partnera.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.