Opis stacji Meteo Warszawa

Stacja Meteo Warszawa jest systemem demonstrującym możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii sieciowej w upublicznianiu danych pomiarowych. Stacja zbudowana jest w oparciu o produkowane w większości przez nas czujniki parametrów klimatu: nowoczesne, elektroniczne mierniki o wysokiej niezawodności i dobrych parametrach metrologicznych. Każdy z przyrządów posiada prosty cyfrowy interfejs pomiarowy (cyfrową pętlę prądową), który minimalizuje koszt i komplikację instalacji, dając jednocześnie dobrą odporność na zakłócenia transmisji.

W skład stacji wchodzą
Mierzone bezpośrednio bądź wyliczane są następujące parametry
 • temperatura powietrza – mierzona bezpośrednio przy pomocy termohigrometru LB-710R
 • wilgotność względna powietrza – mierzona bezpośrednio przy pomocy termohigrometru LB-710R
 • ciśnienie atmosferyczne – mierzone bezpośrednio przy pomocy barometru LB-715
 • znormalizowane ciśnienie atmosferyczne  – przy znajomości rzeczywistego ciśnienia, temperatury powietrza i wysokości n.p.m. miejsca w którym następuje pomiar można wyznaczyś ciśnienie, które występowałoby w tych samych warunkach otoczenia na poziomie morza
 • temperatura odczuwalna (windchill) – nie ma scisłej definicji tego parametru – w przybliżeniu można określić go jako temperaturę odczuwaną przez człowieka przy określonej temperaturze otoczenia w obecności wiatru – wyliczany jest za pomocą wzoru Courta (1948) – patrz: National Center for Atmospheric Research
 • temperatura punktu rosy – jest temperaturą, do której powietrze o określonej zawartości wilgoci musi zostać schłodzone, aby wystąpił efekt nasycenia (parą wodną) – wyliczana jest na podstawie aktualnej wartości temperatury i wilgotności względnej
 • prędkość wiatru – mierzony bezpośrednio przy pomocy wiatromierza LB-746
 • prędkość w porywie – określana jako maksymalna, na przestrzeni ostatnich 10 minut, wartość prędkości chwilowej wiatru
 • kierunek wiatru – mierzony bezpośrednio przy pomocy wiatromierza LB-746
 • temperatura gruntu (+10cm,-10cm,-50cm) – mierzona bezpośrednio przy pomocy termometru wielokanałowego LB-711
 • promieniowanie słoneczne – mierzone bezpośrednio przy pomocy miernika promieniowania LB-900. Czujnik LB-900 wyposażony w fotodiodę czułą na pasmo widzialne został wywzorcowany w taki sposób, aby jego wynik pomiaru pokrywał się ze wskazaniem wzorcowego SP Lite. Wynik pomiaru promieniowania słonecznego odnosi sie więc do zakresu czujnika SP Lite z dokładnoscią do zmian w charakterystyce widma światła docierającego do powierzchni Ziemi.
 • usłonecznienie – jest to czas w którym moc promieniowania słonecznego była większa niż 120 W m-2
 • opad atmosferyczny – mierzony przy pomocy deszczomierza – rozdzielczość pomiaru wynosi 0.1mm, opad podawany jest za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 godziny poprzedzające bieżącą chwilę
 • temperatury ekstremalne – wyznaczane są temperatury minimalne i maksymalne dla powietrza i przygruntowe, wyświetlane są 4 zestawy temperatur ekstremalnych:
  • dla przedziału czasu 6-18 GMT
  • dla przedziału czasu 18-6 GMT
  • dla bieżącej doby 0-24 GMT
  • dla ubiegłej doby 0-24 GMT

  wyznaczanie temperatur w przedziałach 6-18 i 18-6 jest zgodne z praktyką polskich służb meteorologicznych

 • stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu PM2,5 oraz PM10 – mierzony czujnikiem LB-930, wynik podawany w ug/m3 (mikrogramy na metr sześcienny).