Stacja Meteo Narwiański Park Narodowy

Logo Narwiańskiego Parku NarodowegoNarwiański Park Narodowy obejmuje teren ok. 7 tys. hektarów doliny Narwi. Chroniony obszar to podmokły, zabagniony teren, który jest ostoją wielu gatunków ptaków, w tym zagrożonych wyginięciem. Symbolem parku jest błotniak stawowy.

Stacja Meteo Narwiański Park Narodowy znajduje się na terenie dyrekcji parku w Kurowie. Stacja jest wykorzystywana do monitoringu parametrów meteorologicznych w obrębie parku. Stacja jest dostępna pod adresem -> meteo.npn.pl.

Pozycja stacji: 53°0618.78“N 22°4742.59“E (stacja na mapie google).