Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych RODO i informacja o plikach COOKIES

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Spółka Jawna, ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Osoba d/s ochrony danych

Wyznaczyliśmy osobę, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez wysłanie pisemniego zapytania na adres: info@label.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące

 • W celu udzielenia informacji o naszej ofercie lub zawarcia umowy sprzedaży oferowanych przez nasz produktów na podstawie wyrażonego przez Ciebie zainteresowania naszą ofertą, (podstawa z art..6 ust. 1 lit. b  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L. 119, s.1).
 • W celach analitycznych doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym obsługi reklamacji i napraw, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f   RODO, j.w.).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, j.w.).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, j.w.).
 • W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, j.w.).
 • W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, j.w.).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny lub wysyłkowy dla dokumentów,  korespondencji lub produktów,
 • adres poczty elektronicznej – email,
 • numery telefonów,
 • nazwę firmy, w imieniu której się z nami kontaktowałeś.

V. Odbiorcy danych

Twoich danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom gospodarczym ani innym osobom fizycznym spoza pracowników lub współpracowników naszej firmy.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a  RODO

 1. Twoje dane pozyskane w celu wystawienia oferty lub negocjowania  umowy sprzedaży towarów lub usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży towarów lub usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartej umowy (w tym serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego), to jest przez okres 6 lat.
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały, to jest po okresie 6 lat od ostatniego kontaktu z Tobą.

VIII. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań; jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.txt”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy sprzedaży lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych (znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą)

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale:

 • jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży,
 • jest wymogiem umownym wynikającym ze świadczenia usług posprzedażowych (w tym napraw gwarancyjnych, serwisu pogwarancyjnego).

Jeżeli nie podasz danych:

 • możemy odmówić zawarcia umowy sprzedaży,
 • możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić świadczenia usług serwisowych w tym napraw gwarancyjnych,
 • możesz utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej.

X. Informacja o źródle danych (znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych nie od osoby, której dane dotyczą)

Inne Twoje dane, poza tymi które nam przekazałeś, mogliśmy uzyskać na jeden z następujących ogólnie dostępnych sposobów:

 • ze strony internetowej Twojej firmy,
 • z portali informacyjnych (np. Panorama Firm, wyszukiwarka Gogle),
 • z Twojego publicznego profilu na portalach społecznościowych,
 • z Twojego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego.

XI. W przypadku potrzeby wykonywania Twoich praw

 • Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: http://info.meteo.com.pl/polityka-prywatnosci/
 • W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: info@label.pl, zadzwoń pod numer: 22 753 61 30 lub udaj się do naszej siedziby: ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły.
 • Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

XII. Pliki cookies

Zgodnie z wymogiem art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne na stronach www.label.pl dla plików cookies obowiązują zasady opisane w niniejszym punkcie:

 • Strony www.label.pl wykorzystują tzw. pliki cookies w których przechowują informacje na urządzeniach końcowych użytkowników strony.
 • Podczas wizyty Użytkownika na stronie www.label.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 • Pliki cookies są wykorzystywane do zapamiętywania preferencji użytkowników, w celu optymalizowania sposobu wyświetlania i transmitowania strony.
 • Pliki cookies są również wykorzystywane przez LAB-EL do tworzenia statystyk wykorzystania strony, tj.: do zliczania odwiedzin, analizowania sposobu korzystania ze strony, wyliczania czasu przebywania na stronie, analizowania źródeł przejść na stronę – wszystko to w ujęciu statystycznym, bez wnikania w dane osobowe.
 • Strona korzysta z plików cookies zarówno sesyjnych, jak i stałych (trwale zapisywanych w urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika).
 • Urządzenia końcowe które wspierają tworzenie i przechowywanie cookies umożliwiaja również blokowanie cookies, choć domyśnie są one zazwyczaj odblokowane.
 • Użytkownik może zablokować wykorzystanie plików cookies na stronie www.label.pl, choć tym może ograniczyć częściowo funkcjonalność strony.